1. Właścicielem sklepu internetowego WWW.ECLAIR-NAIL.COM/SKLEP  jest firma ECLAIR NAIL STUDIO UL. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 11/2 61-501 POZNAŃ,       NIP 7831612034, REGON 301034109

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.30 pod nr telefonu 604 848 501

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet

3. Ze sklepu internetowego można korzystać „bez rejestracji” oraz „z rejestracja klienta”

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu

5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały
leganie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

8. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragony fiskalne lub na życzenie klienta faktury VAT. W przypadku żadnia faktury VAT Klient jest zobowiązany podać wszytskie niezbędne do jej wystawienia dane. W przypadku braku niezbędnych danych bedzie wystawiany paragon fiskalny.

9. Zamówienia można składać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Realizacja wysyłki odbywa się od poniedziałku do piątku.

10. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do kupującego zostaje przesłana informacja e-mailem, że zamówienie dotarło do sklepu.

11. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.

12. 
Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem – 1-5 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1–5 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

W przypadku płatności przez dotpay.pl – 1-5 dnia robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty

13. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

14. Koszty dostawy:

Wysyłka:
Zamówienia są wysyłane w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia

Opcje wysyłki:
a) List Polecony Ekonomiczny Poczta Polska - wpłata na konto:- 6 zł,  
b) Kurier Pocztex – wpłata na konto:
- przy zamówieniu do 200 zł – koszt – 15,00 zł
- przy zamówieniu od 200,01 - koszt – 0,00 zł (koszt ponosi sprzedawca)
c) Kurier Pocztex – pobranie:-20 zł;

Przesyłki zagraniczne

a) Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości, wagi paczki.
b) Po złożeniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu drogą telefoniczną lub przez e-mail.
c) Wysyłki zagraniczne realizujemy tylko przy przedpłacie na konto.


Koszty są niezależne od wagi przesyłki.
Czas dostawy wynosi zazwyczaj 1-5 dni robocze.
Przy wpłacie na konto wysyłka jest realizowana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym.

Płatność:
Płatności za zamówienie można dokonać  przelewem na konto bankowe lub za pobraniem.
Przy płatności przelewem wpłaty należy dokonywać na konto:
Hurtownia kosmetyczna

ECLAIR NAIL STUDIO IGA SADOWSKA
ul. Zmartwychwstańców 11/2
61-501 Poznań
Nip: 7831612034

tel: 604-848-501

MILLENIUM BANK
nr. konta: 09 1160 2202 0000 0001 5806 6119

- Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) w polu tytułem należy zamieścić nr zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę instytucji/osoby zamawiającej.
- Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie
- Koszty związane z wysłaniem przelewu ponosi nadawca.

15. Możliwe są następujące formy płatności:
- za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką doręczycielowi
- przelewem na rachunek bankowy
- płatność gotówką w siedzibie firmy
- płatność on-line przez dotpay.pl

W przypadku wysyłki towaru poza granice kraju koszty przesyłek i warunki dostawy określane są indywidualnie dla każdego zakupu.

16. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zamówieniu lub danych klienta, sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia  do momentu wyjaśnienia wykrytych niezgodności. W celu wyjaśnienia lub doprecyzowania danych zawartych w zamówieniu pracownicy sklepu będą kontaktować się drogą mailową na adres wskazany podczas zamówienia lub telefonicznie.

17. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby sklepu. Nie są przekazywane do wiadomości osób trzecich.
Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 1997 r. nr 133 poz 883 z późn. Zm.) klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

18. Kupujący ma możliwość zrezygnować z zakupów na każdym etapie składania zamówienia (nie dotyczy przesyłek już wysłanych). Wystarczy wiadomość o odstąpieniu wysłana na adres email biuro@eclair-nail.com lub kontakt telefoniczny 604848501.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

20. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 200 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. nr 22 poz 271 z późn. Zm.)  Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie  na piśmie, w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Reklamacje kierować na adres e-mail: biuro@eclair-nail.com

21.
a)
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

b) Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

c) Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w 20.1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

d) Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 20.1, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

e) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

22. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych sklepu, która w żaden sposób nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych.
Przetwarzanie danych jest wykonywane tylko i wyłącznie dla potrzeb pracowników sklepu w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.
Gromadzenie danych jest wykonywane z należytą starannością i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zawsze masz prawo do wglądu oraz korekty swoich danych.
W każdym momencie możesz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową.

23. Reklamacje prosimy wysyłać na adres:

ECLAIR NAIL STUDIO IGA SADOWSKA
ul. Robocza 42
61-501 Poznań
- z adnotacją dział reklamacji

Do przesyłki prosimy dołączyć informacje o Reklamującym: imię i nazwisko, pełne dane adresowe oraz dowód zakupu.
Koszt przesyłki ponosi Reklamujący.

24. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 
Miejscowość, dnia ……………………                                                                  Dane klienta: ……………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Art. 7 punkt 1 odstępuję od umowy kupna – sprzedaży nr paragonu lub faktury) nr ........................... zawartej dnia ............................. W ramach realizacji umowy (zamówienia), otrzymałem produkt/produkty (oznaczenie modelu/nazwa produktu) : .........................................................................................................................................
Proszę o zwrot kwoty ........................... zł 
(słownie..................................................................................) przelewem bankowym na podany poniżej numer konta
Imię i Nazwisko Klienta: ..........................................................................................................................
Adres Klienta: ............................................................................................................................................
Numer konta bankowego Klienta: .........................................................................................................
Adres E-mail: .............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .....................................................................

UWAGI KLIENTA : .....................................................................................................................................
 
 
                                                                                                                                                     Czytelny podpis klienta