Wysyłka i Zwroty

Nasz sklep realizuje zamówienia wysyłkowo. Produkty dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak również istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru na miejscu w siedzibie Firmy, jeśli dostępna jest taka opcja. Jeśli chcieliby Państwo zdecydować się na inny sposób wysyłki prosimy o kontakt.

Koszty wysyłki:

1. Kurier FEDEX pobranie- przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 12,00 zł
  - przy zamówieniu od 200,00 zł do 500,00 zł - 10,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 500,00 zł - 0,00 zł

2. Kurier FEDEX przedpłata (przelew, przelewy24) - przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 9,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 200,00 zł - 0,00 zł


3. Kurier - przesyłka zagraniczna (UE) - przedpłata

  - przy zamówieniu do 1 000,00 zł - 89,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 1 000,00 zł - 129,00 zł

4. InPost Paczkomaty 24/7 (przelew, przelewy24) - przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 12,50 zł
  - przy zamówieniu od 200,00 zł do 500,00 zł - 10,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 500,00 zł - 0,00 zł

5. Kurier InPost pobranie- przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 12,50 zł
  - przy zamówieniu od 200,00 zł do 500,00 zł - 10,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 500,00 zł - 0,00 zł

6. Kurier InPost przedpłata (przelew, przelewy24) - przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 10,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 200,00 zł - 0,00 zł

Czas realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wymaganej kwoty z zamówienia na koncie lub w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
______

Informacja o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy, że wyślą Państwo oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone np.:

pisemnie na adres: Eclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com ;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również dostępny jest pkt 12 Regulaminu oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia od umowy zawarte są pkt 8 Regulaminu sklepu internetowego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - TUTAJ
______

 

REKLAMACJA


Jak złożyć reklamację?

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 -      pisemnie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań;
 -      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań.

 

Co napisać w reklamacji?

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 -      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 -      żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 -      danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

 

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację?

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji?

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.