Wysyłka i Zwroty
Nasz sklep realizuje zamówienia wysyłkowo. Produkty dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak również istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru na miejscu w siedzibie Firmy. Jeśli chcieliby Państwo zdecydować się na inny sposób wysyłki prosimy o kontakt.

Termin dostawy
Zamówiony towar jest wysyłany w terminie do 5 dni roboczych od zaksięgowania wymaganej kwoty z zamówienia na koncie lub za pobraniem do 2 dni roboczych.

 
Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

  1. Sklep Eclair nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika.
  2. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).
  3. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.
  4. W przypadku zwrotu towaru klient płaci za jego transport  do Sklepu Eclair. Przy kalkulacji doliczane będą ewentualne dodatkowe opłaty związane ze specjalną dostawą (dostawa w godzinach wieczornych lub w sobotę) oraz potrącana wartość faktycznie zapłaconej usługi transportowej przez klienta.
  5. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - TUTAJ

 

Regulamin reklamacyjny dla klientów indywidualnych

1. Definicje

Poniższe słowa użyte w niniejszym regulaminie reklamacyjnym będą mieć następujące znaczenie:

1.1   Klient - osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów Eclair, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2   Produkt - towar zakupiony przez klienta w sklepie internetowym https://www.eclair-nails.com - w siedzibie Eclair lub za pośrednictwem Dystrybutora Eclair - lista Dystrybutorów Eclair zawarta jest na stronie https://eclair-nail.com/content/55-dystrybucja ;

1.3   Urządzenie - lampa, frezarka.

1.4   Eclair -oznacza prowadzoną działalność gospodarczą pod firmą IGA SADOWSKA-WILCZYŃSKA ÉCLAIR NAIL STUDIO wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań i adres do doręczeń: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, NIP 7831612034, REGON 301034109, BDO 000143686, adres poczty elektronicznej: biuro@eclair-nail.com.

1.5   Siedziba Eclair - ul. Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań, Polska.

1.6   Dział Sprzedaży – ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, Polska.

1.7   Wada fizyczna - wada polegająca na niezgodności Produktu z umową, w szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

1.7.1        Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

1.7.2        Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,

1.7.3        Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

1.7.4        Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Postanowienia ogólne

2.1   Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu/Urządzenia posiadającego wady fizyczne ujawnione w takcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U.2017.459 z dnia 2017.03.02). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej.

2.2   Klient może zgłosić reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu/Urządzenia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2.3   Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi: nieodpłatną naprawę Produktu/Urządzenia, wymianę Produktu/Urządzenia. W przypadku roszczeń z rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje również odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu/Urządzenia jest nieistotna.

2.4   Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu/Urządzenia Klientowi.

2.5   Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu/Urządzenia.

3. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

3.1   W przypadku pojawienia się w Produkcie/Urządzeniu, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu/Urządzenia, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

3.2   Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie: mailowo na adres biuro@eclair-nail.com lub pisemnie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, Polska.

3.3   Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego TUTAJ, zawierającego następujące dane:

- Imię i nazwisko Klienta,

- Dokładny adres do wysyłki Produktu/Urządzenia,

- Dane kontaktowe Klienta tj. numer telefonu Klienta, adres email,

- Numer seryjny Urządzenia

- Opis problemu,

- Roszczenia Klienta oraz wskazanie jego podstawy (rękojmi lub gwarancji),

- Numer zamówienia,

- Numer faktury/paragonu,

- Numer konta bankowego oraz potwierdzenie nadania paczki wraz z kwotą za przesyłkę.

3.4   Aby Eclair mogło w sposób prawidłowy rozpatrzeć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt/Urządzenie do Działu Sprzedaży.

3.5   Reklamowany Produkt/Urządzenie razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu/Urządzenia i kartą gwarancyjną (w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji) należy dostarczyć na adres Działu Sprzedaży tj. Eclair Dział Sprzedaży, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań. Przesyłka powinna zawierać dopisek: Reklamacja.

3.6   Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu, wyciąg z karty kredytowej.

3.7   Eclair zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak informacji ze strony Eclair w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

3.8   Reklamację uważa się za uznaną, poprzez wymianę Produktu/Urządzenia wadliwego na Produkt lub Urządzenie wolne od wad, jego naprawę lub zwrot kosztów zakupu Produktu/Urządzenia. W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu/Urządzenia – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.

3.9   Eclair dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu lub Urządzenia i charakter wady.

3.10 Reklamację uważa się za nieuwzględnioną, w sytuacji podania przez Eclair powodu nie uznania wady i zwrot towaru do Klienta.

4. Reklamacja ilościowa

4.1   Niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) powinna zostać zgłoszona Eclair nie później niż w ciągu 72 godzin od daty odbioru Produktu.

4.2   W przypadku, gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony Klient ma możliwość:

4.2.1        Odesłania Produktu do Działu Sprzedaży; Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do Działu Sprzedaży,

4.2.2        Żądania dosłania prawidłowego, zgodnego z zamówieniem produktu, za pobraniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji.

5. Zasady dostawy reklamowanego towaru

5.1   Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt/Urządzenie wraz z opisem reklamacji do Działu Sprzedaży na własny koszt.

5.2   Przesyłki reklamacyjne pobraniowe i przesyłki przekazywane do paczkomatów nie będą przyjmowane przez Eclair.

5.3   Reklamowany Produkt/Urządzenie musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległo dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe zabezpieczenie, opakowanie i wysyłkę Produktu/Urządzenia odpowiedzialny jest Klient.

6. Pozostałe warunki rozpatrywania reklamacji

6.1   Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Produktu/Urządzenia w szczególności użytkowania go w sposób niezgodny z opisem zawartym na Produkcie/Urządzeniu lub na ulotce załączonej do Produktu/Urządzenia.

6.2   Produkty marki Eclair są kompatybilne tylko i wyłącznie z innymi produktami tej marki. Jeżeli Produkt używany będzie z produktami innej marki, w rezultacie czego Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu (np. lakier się nie utwardzi) reklamacja zgłoszona przez Klienta może okazać się niezasadna po dokonaniu testu Produktu z innymi produktami marki Eclair.

6.3   Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, które wyniknęły w skutek transportu, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zamówienia sporządzić z nim protokół szkody. Oryginał protokołu szkody powinien być dostarczony do Działu Sprzedaży wraz z reklamowanym Produktem/Urządzeniem.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI - TUTAJ

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć